ინვენტარის გაქირავება
საკონფერენციო აღჭურვილობის გაქირავება

საკონფერენციო აღჭურვილობის გაქირავება

ტელევიზორის გაქირავება | შოუთაიმი
ტელევიზორი
ტელევიზორის გაქირავება | შოუთაიმი
ტელევიზორი
კომპიუტერი
კომპიუტერი
კომპიუტერი
კომპიუტერი
ფერადი პრინტერი
ფერადი პრინტერი
ფერადი პრინტერი
ფერადი პრინტერი
პროექტორის გაქირავება | შოუთაიმი
პროექტორი
პროექტორის გაქირავება | შოუთაიმი
პროექტორი
პროექციის ეკრანის გაქირავება | შოუთაიმი
პროექციის ეკრანი
პროექციის ეკრანის გაქირავება | შოუთაიმი
პროექციის ეკრანი
ლედ ეკრანის გაქირავება | შოუთაიმი
ლედ ეკრანი
ლედ ეკრანის გაქირავება | შოუთაიმი
ლედ ეკრანი
ტრიბუნის გაქირავება | შოუთაიმი
ტრიბუნა
ტრიბუნის გაქირავება | შოუთაიმი
ტრიბუნა
პოდიუმის გაქირავება | შოუთაიმი
პოდიუმი
პოდიუმის გაქირავება | შოუთაიმი
პოდიუმი
საკონფერენციო მაგიდის გაქირავება | შოუთაიმი
საკონფერენციო მაგიდა, ზომა 150X60X74 სმ
საკონფერენციო მაგიდის გაქირავება | შოუთაიმი
საკონფერენციო მაგიდა, ზომა 150X60X74 სმ
ლურჯი სკამის გაქირავება | შოუთაიმი
ლურჯი სკამი
ლურჯი სკამის გაქირავება | შოუთაიმი
ლურჯი სკამი
წითელი სკამის გაქირავება | შოუთაიმი
წითელი სკამი
წითელი სკამის გაქირავება | შოუთაიმი
წითელი სკამი
შავი სკამის გაქირავება | შოუთაიმი
შავი სკამი
შავი სკამის გაქირავება | შოუთაიმი
შავი სკამი
უკაბელო მიკროფონის გაქირავება | შოუთაიმი
მიკროფონი უკაბელო
უკაბელო მიკროფონის გაქირავება | შოუთაიმი
მიკროფონი უკაბელო
მიკროფონის შტატივის გაქირავება | შოუთაიმი
მიკროფონის შტატივი
მიკროფონის შტატივის გაქირავება | შოუთაიმი
მიკროფონის შტატივი