ინვენტარის გაქირავება
სცენა, განათება, გახმოვანება და ლედ ეკრანები

სცენა, განათება, გახმოვანება და ლედ ეკრანები

გახმოვანების აპარატურის გაქირავება | შოუთაიმი
გახმოვანება
გახმოვანების აპარატურის გაქირავება | შოუთაიმი
გახმოვანება
განათების სისტემების გაქირავება | შოუთაიმი
განათება
განათების სისტემების გაქირავება | შოუთაიმი
განათება
სცენის გადახურვა - გაქირავება | შოუთაიმი
სცენის გადახურვა
სცენის გადახურვა - გაქირავება | შოუთაიმი
სცენის გადახურვა
ლედ ეკრანი გაქირავება | შოუთაიმი
ლედ ეკრანი
ლედ ეკრანი გაქირავება | შოუთაიმი
ლედ ეკრანი
საკონცერტო პოდიუმის გაქირავება | შოუთაიმი
საკონცერტო პოდიუმი
საკონცერტო პოდიუმის გაქირავება | შოუთაიმი
საკონცერტო პოდიუმი
გენერატორის გაქირავება | შოუთაიმი
გენერატორი 100 კვტ
გენერატორის გაქირავება | შოუთაიმი
გენერატორი 100 კვტ
გენერატორი 4 კვტ - გაქირავება | შოუთაიმი
გენერატორი 4 კვტ
გენერატორი 4 კვტ - გაქირავება | შოუთაიმი
გენერატორი 4 კვტ