ინვენტარის გაქირავება
სცენა, განათება, გახმოვანება და ლედ ეკრანები

სცენა, განათება, გახმოვანება და ლედ ეკრანები

გახმოვანება
გახმოვანება
განათება
განათება
სცენის გადახურვა
სცენის გადახურვა
ლედ ეკრანი
ლედ ეკრანი
საკონცერტო პოდიუმი
საკონცერტო პოდიუმი
გენერატორი 100 კვტ
გენერატორი 100 კვტ
გენერატორი 4 კვტ
გენერატორი 4 კვტ