ვიდეო პროტფოლიო
ფეიერვერკი და სასცენო ეფექტები

ვიდეო პროტფოლიო

ფეიერვერკი 950 ლარი(კორპორატიული)
ფეიერვერკი 650 ლარი(კორპორატიული)
ფეიერვერკი 2000 ლარი (კორპორატიული)
ფეიერვერკი 2500 ლარი (კორპორატიული)
ფეიერვერკი 1150 ლარი (ბაკურიანი)
ფეიერვერკი 1000 ლარი (ბაგრატიონი)
ფეიერვერკი 1400 ლარი (დაბადების დღე)
ფეიერვერკი 1500 ლარი (დაბადების დღე)
ფეიერვერკი 1800 ლარი (დინამო)
ფეიერვერკი 1800 ლარი (სიურპრიზი)
ფეიერვერკი 2000 ლარი (ქორწილი)
ფეიერვერკი 2800 ლარი (თბილისი)
ფეიერვერკი 3000 ლარი (აჭარა)
ფეიერვერკი 3500 ლარი (ბაკურიანი)
ფეიერვერკი 10 000 ლარი (ქობულეთი)