ქორწილის ორგანიზება
კოორდინატორი

კოორდინატორი

ქორწილის კოორდინატორი ეს არის სპეციალისტი, რომელიც შექმნის თქვენს ქორწილს: განსაზღვრავს ღონისძიების სტილს და გაწერს კონცეფციას, ქორწილის დღის ატმოსფეროს, გამოცდილი კადრებით დააკომპლექტებს გუნდს, გათვლის ყველა წვილმან დეტალს, ზუსტად გათვლის თქვენს ყველა სურვილს, მოახდენს თქვენი ბიუჯეტის ოპტიმიზაციას და რაც მთავარია ყველაფერს იღონებს იმისთვის, რომ ამ დღეს ზედმეტი მღელვარებისგან და წვრილმან დეტალებზე ფიქრისგან გაგათავისუფლოთ. ქორწილის კოორდინატორი თქვენს გვერდით რჩება ქორწილის დასრულების ბოლო მომენტამდე.