ბლოგი
როგორ გავზარდოთ თანამშრომელთა მოტივაცია თიმბილდინგ...

როგორ გავზარდოთ თანამშრომელთა მოტივაცია თიმბილდინგის დახმარებით?

კომპანიის მენეჯმენტში ხშირად ჩნდება კითხვა - როგორ გავზარდოთ თანამშრომელთა მოტივაცია?

ნებისმიერ პროფესიაში აუცილებელია მუდმივი განვითარება, სიახლეების გაცნობა, სწავლა და ნოვატორულ იდეებზე მუშაობა. ხშირად კომპანიები თვლიან, რომ გამოსავალი მხოლოდ ტრენინგები, სემინარები და ვორქშოპებია, რომელიც ძირითადად არასამუშაო საათებში ან უქმე დღეებში იგეგმება. ეს ფაქტი, ხშირად, თანამშრომელთა უკმაყოფილებას იწვევს. შედეგად, ნაცვლად იმისა, რომ მივიღოთ მოტივირებული თანამშრომელი, პირიქით ხდება.

თანამშრომელთა მოტივაცია, მათი ერთ გუნდად შეკვრა და საბოლოოდ კომპანიისთვის შედეგების მიღება ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული.

დაბრუნება